Hyvinkään Sydänyhdistys ry

Hyvinkään Sydänyhdistys ry on jonkin sydäntapahtuman kokeneiden ihmisten ja
kaikkien sydämen terveydestä kiinnostuneiden tukiyhdistys.

Toimintamuodot:

  • neuvonta- ja tukiasema avoinna kaikille sydänterveydestä kiinnostuneille

  • kuntouttava sydänkerho, joka avoinna kaikille jäsenille

  • yleisöluennot kansalaisopiston kanssa yhteistyössä

  • sydänterveyden tunnetuksi tekeminen mm. tiedotus, sairaalan Sopen valoviikot, ulkoilupäivät/retket ja matkat.

Sydäntukiasema

Sydäntukiaseman tarkoituksena on tukea ihmisiä, jotka ovat kokeneet jonkin sydäntapahtuman. Toimintaan voivat osallistua kaikki sydänterveydestä kiinnostuneet riippumatta yhdistyksen jäsenyydestä.

Paikalla on vastaamassa osallistujien kysymyksiin tukihenkilöitä, sydäntyötä tekeviä sairaanhoitajia, talousopettaja sekä muita terveydenhuollon ammattilaisia (terveydenhoitaja, sairaanhoitaja, proviisori, farmaseutti).

Samalla on mahdollisuus verenpaineen ja kehon koostumuksen mittaamiseen sekä henkilökohtaiseen neuvontaan. Tämän vuoden yleisteema on ravitsemus, liikunta ja painonhallinta.

Toiminta on luottamuksellista ja kävijöille maksutonta. Tukiasema on avoinna parittoman viikon keskiviikkona klo 17.00 - 19.00. Tukiaseman kokoontumiset Järjestökeskus Onnensillassa Siltakatu 6, 05900 Hyvinkää.

 

Kuntouttava sydänkerho

Avoin kaikille jäsenille. Sydänkerho kokoontuu 9.2.2021 alkaen parillisina viikkoina tiistaisin klo 12-14 Hyvinkään Seurakuntakeskuksessa, Hämeenkatu 16, 05800 Hyvinkää. Ohjelmassa kuntouttavaa toimintaa; tuolijumppaa, alustuksia, keskustelua ja erilaista virkistystoimintaa. Vuoden 2020 kuntokorttien palautus.

 

23.2.2021 Sydänkerhossa kahvit ja arpajaiset. Vuoden 2020 kuntokorttien palautus ja palkintojen arvonta.

 

KUNTOSALI Lepovillassa, Torikatu10. PERUUTETTU!

ULKOLIIKUNTAKERHO on tauolla korontilanteesta johtuen ja kokoontuu erillisen ilmoituksen mukaan.  Normaalisti kokoontuminen on parittomina viikkoina tiistaisin, klo 10.00 kokoontuminen kirjaston edessä.

Kuntosalituntia lukuun ottamatta tilaisuudet ovat maksuttomia ja avoimia kaikille.

KULTTUURIA SYDÄMELLE- kerhon tilaisuudet ovat maksullisia ja avoimia kaikille. Kevään 2021 tapahtumat on peruutettu.

 

 

HYVINKÄÄN SYDÄNYHDISTYS Ry:                                                                                     

 

Sinustako vertaistukihenkilö?

Vertaistukihenkilö on sydäntapahtuman kokenut ja pystyy antamaan tukea uudessa elämäntilanteessa. Tavoitteena on kehittää sydäntautiin sairastuneille potilaille vertaistukitoiminnan malli, jonka mukaisesti vapaaehtoisen tarjoamaa vertaistukea voidaan tarjota osasto 3:lla hoidossa oleville potilaille riittävän varhaisessa vaiheessa. Vapaaehtoinen vertaistukija antaisi potilaille mahdollisuuden kiireettömään kohtaamiseen ja keskusteluun mieltä askarruttavista asioista. Vertaisen tapaaminen voisi myös tukea potilaan sopeutumista sairauteen ja omahoidon hallintaan.

Olemme mukana kehittämässä Hyvinkään sairaalan ja Etelä-Suomen Sydänpiirin kanssa vertaistukihenkilötoimintaa siten, että ensimmäinen tapaaminen tapahtuisi jo sairaalassa silloin, kun sydänhoitaja pitää ohjaustunnin sairastuneelle. Tukihenkilö olisi kerran kuussa mukana näissä ohjaustunneissa ja saisi siis itsellekin hyötyä näistä tapaamisista.

Ennen ryhtymistä tukihenkilöksi pitää käydä parin päivän koulutus. Koulutuksen maksaa piiri/yhdistys. Viikonlopun mittaista vertaistukijan peruskoulutusta järjestävät niin Sydänliitto kuin Espoon Järjestöjen Yhteisökin (EJY).  HUS puolestaan edellyttää, että vertaisella on käytynä sekä vertaistukijan peruskoulutus että HUS:n oma ”vapaaehtoisena erikoissairaanhoidossa”-koulutus (3,5h).

Yhdistyksen piirissä tukihenkilö voi toimia myös esim. Sydäntukiasemalla, Sydänkerhossa tai puhelimitse. Työ on antoisaa vapaaehtoistyötä, josta myös tekijä saa hyvän mielen.

Lisätietoja antavat:

Lahja Perttula 040 5270039

Marja-Terttu Karjanmaa 040 7720523

Liisa Sillanmikko 040 7516348

 

Vertaistukijan peruskoulutus/ HUS
Oletko sairastanut/ sairastat jotain sairautta tai olet sairastuneen läheinen? Haluatko tukea muita sairastuneita? Olet lämpimästi tervetullut TOIVO-vertaistukijavalmennukseen!  

Valmennus sopii niin uusille kuin kokeneillekin vertaistukijoille. Valmennuksen järjestävät yhteistyössä Soppi ja OLKA/EJY ry. Valmennus on maksuton.   
Valmennus koostuu kahdesta tapaamisesta. 


Valmennuksen tavoitteena on, että vertaistukijaksi ryhtyvä 

- hahmottaa oman sairastumisen merkityksen vertaisten kohtaamiseen

- tunnistaa oman terveyden menetyksen aiheuttaman surun 

- osaa määritellä vertaistuen ja tuntee sen paikan palvelujärjestelmässä 

- ymmärtää vertaistuen vaikutusten taustalla olevat asiat 

- omaa vertaistukijan identiteetin ja tunnistaa toiminnan rajat ja odotukset 

Kuuntelemiseen keskittyvä kohtaaminen on vertaistoiminnan ydintä.  
Aiheet: 
- Terveyden menetys ja auttajan oma suru 
- Vertaistuki - motivointia, teoriaa ja merkityksiä 
- Vertaistuen monet muodot 
- Vertaistukihenkilö sairastuneen kohtaajana 
- Vertaistukihenkilön oma jaksaminen
Valmennukseen otetaan 20 henkilöä. 

 

Tiedustelut: Potilasoppimiskeskus Soppi p. 050-428 7667 / Senja Liikonen, järjestökoordinaattori, Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry

Ystävällisin terveisin,  Sopen työntekijät

 

HUS, Hyvinkään sairaanhoitoalue, Potilasoppimiskeskus Soppi

Hyvinkään sairaala, Sairaalankatu 1, 05850 Hyvinkää , faksi 019 4587 2282 , www.hus.fi
Potilasoppimiskeskus Soppi koordinoi Hyvinkään sairaalan OLKA-toimintaa.